Danh mục sản phẩm

thông tin liên hệ
NGUYỄN ĐỨC DUY
GĐ Maketing
0963 627 657 - (0251) 2814218

Nguyễn Đức Duy
GĐ Maketing - 0963 627 657

OPP FILM dạng cuộn

OPP Film dạng cuộn
OPP Film dạng cuộn

Sản phẩm chính

Dạng cuộn mỏng
Dạng cuộn mỏng
Dạng cuộn mỏng
Dạng cuộn mỏng
Dạng cuộn màu vàng
Dạng cuộn màu vàng
Dạng cuộn màu xanh
Dạng cuộn màu xanh
Dạng cuộn màu đỏ
Dạng cuộn màu đỏ
Dạng cuộn ép HDPE
Dạng cuộn ép HDPE
Dạng cuộn PE màu
Dạng cuộn PE màu
Dạng cuộn PE màu
Dạng cuộn PE màu
Dạng cuộn xốp hơi
Dạng cuộn xốp hơi
Dạng cuộn ép màng Pet ,OPP /Film - màng cách nhiệt
Dạng cuộn ép màng Pet ,OPP /Film - màng cách nhiệt
Dạng cuộn ép màng Pet ,OPP /Film - màng cách nhiệt
Dạng cuộn ép màng Pet ,OPP /Film - màng cách nhiệt
Mút xốp dạng góc 3 và cạnh L
Mút xốp dạng góc 3 và cạnh L
Mút Xốp Định Hình   ( góc L )
Mút Xốp Định Hình ( góc L )
Mút Xốp Định Hình ( góc L )
Mút Xốp Định Hình ( góc L )
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống đặc
Mút Xốp Dạng Ống đặc
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Dạng ống
Dạng ống
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Mút xốp định hình
Mút xốp định hình
Dạng tầm mầu
Dạng tầm mầu
Dạng tấm PE
Dạng tấm PE
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Dạng Túi có ép HDPE
Dạng Túi có ép HDPE
Dạng sóng tôn
Dạng sóng tôn
Dạng chiếu du lịch
Dạng chiếu du lịch
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Định Hình   ( góc L )
Mút Xốp Định Hình ( góc L )
Mút xốp định hình
Mút xốp định hình
Dạng cuộn ép màng Pet ,OPP /Film - màng cách nhiệt
Dạng cuộn ép màng Pet ,OPP /Film - màng cách nhiệt
Dạng cuộn màu xanh
Dạng cuộn màu xanh
Dạng chiếu du lịch
Dạng chiếu du lịch
Mút xốp tỉnh điện
Mút xốp tỉnh điện
Túi in cảnh báo
Túi in cảnh báo
Dạng sóng tôn
Dạng sóng tôn
Dạng tầm mầu
Dạng tầm mầu
Dạng Túi có ép HDPE
Dạng Túi có ép HDPE
Dạng cuộn mỏng
Dạng cuộn mỏng
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Tấm
Mút Xốp Dạng Tấm
Dạng cuộn màu vàng
Dạng cuộn màu vàng
Dạng Cuộn PE
Dạng Cuộn PE
Dạng túi PE
Dạng túi PE
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Mút Xốp Dạng Ống
Dạng cuộn ép màng Pet ,OPP /Film - màng cách nhiệt
Dạng cuộn ép màng Pet ,OPP /Film - màng cách nhiệt
Dạng cuộn ép HDPE
Dạng cuộn ép HDPE
Dạng cuộn PE màu
Dạng cuộn PE màu
Dạng cuộn PE màu
Dạng cuộn PE màu
Dạng Chữ U
Dạng Chữ U
Định hình sản phẩm
Định hình sản phẩm
EVA SLEEVE ( PE FOAM SLEEVE)
EVA SLEEVE ( PE FOAM SLEEVE)