Danh mục sản phẩm

thông tin liên hệ
NGUYỄN ĐỨC DUY
GĐ Maketing
0963 627 657 - (0251) 2814218

Nguyễn Đức Duy
GĐ Maketing - 0963 627 657

Mút xốp dạng cuộn

Dạng cuộn mỏng
Dạng cuộn mỏng
Dạng cuộn mỏng
Dạng cuộn mỏng
Dạng cuộn ép HDPE
Dạng cuộn ép HDPE
Dạng Cuộn PE
Dạng Cuộn PE
Dạng cuộn ép màng Pet ,OPP /Film - màng cách nhiệt
Dạng cuộn ép màng Pet ,OPP /Film - màng cách nhiệt
Dạng cuộn ép màng Pet ,OPP /Film - màng cách nhiệt
Dạng cuộn ép màng Pet ,OPP /Film - màng cách nhiệt
Dạng cuộn màu vàng
Dạng cuộn màu vàng
Dạng cuộn màu xanh
Dạng cuộn màu xanh
Dạng cuộn màu đỏ
Dạng cuộn màu đỏ
Dạng cuộn PE màu
Dạng cuộn PE màu
Dạng cuộn PE màu
Dạng cuộn PE màu
Dạng cuộn xốp hơi
Dạng cuộn xốp hơi
OPP FILM dạng cuộn
OPP FILM dạng cuộn