Danh mục sản phẩm

thông tin liên hệ
NGUYỄN ĐỨC DUY
GĐ Maketing
0963 627 657 - (0251) 2814218

Nguyễn Đức Duy
GĐ Maketing - 0963 627 657

Mút xốp dạng túi

Túi in cảnh báo
Túi in cảnh báo
Túi in cảnh báo
Túi in cảnh báo
Túi in cảnh báo
Túi in cảnh báo
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi PE
Dạng túi PE
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi PE
Dạng túi PE
Dạng túi PE
Dạng túi PE
Dạng Túi có ép HDPE
Dạng Túi có ép HDPE
Dạng Túi có ép HDPE
Dạng Túi có ép HDPE
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Dạng túi khí
Túi in cảnh báo
Túi in cảnh báo